Våre produkter er ikke laget for røff behandling. Vi håper derfor dere vil behandle produktene med varsomhet og omtanke.

Takk!


Leieperiode

Leieperioden for våre produkter er 3 dager. De tre dagene dekker hentedag, selskapsdag, samt leveringsdag. Skal du bruke produktene i en helg, er leieperioden 4 dager, med henting fredag og tilbakelevering mandag.

Blir produktene ikke levert tilbake som avtalt, kan vi kreve ekstra leie.


Table Tales ansvar

Table Tales skal sørge for at alle produkter leveres i komplett stand og forsvarlig emballert. 


Leietakers ansvar

 • Leietaker er forpliktet til å levere tilbake det leide utstyret i samme stand det ble mottatt og til avtalt innleveringstidspunkt. Eventuelle reklamasjoner må skje så raskt som mulig og før produktet tas i bruk. I motsatt fall betraktes leveringen som feilfri.

 • Ødelagte eller bortkomne produkter vil kreves erstattet. 

 • Behandling av utstyr etter bruk: 

  • Glass: tømmes for rester og settes i sine respektive oppvaskbakker. 

  • Bestikk: skylles rene for matrester.  Det er viktig at bestikket er tørt når det legges tilbake i sine respektive beholdere for å unngå irring. 

  • Tallerkener: skylles rene for matrester og settes i sine respektive stativer/kasser

  • Servietter og duker: ristes og legges sammen. NB! Flekker må IKKE forsøkes fjernet. Servietter og duker blir sendt til rens etter bruk, og alt av flekker blir behandlet her med de riktige kjemikalier. 

Overholdes ikke kravet til behandling av utstyr etter bruk, kan et gebyr bli pålagt.

Aktuelle gebyr: Oppvaskbegyr på 10% av leiesum, da gamle matrester er krevende å rengjøre. Ved feil behandling av linprodukter, vil disse kunne kreves erstattet. 

 • Retur i samme fraktembalasje som ved levering:  

  • Alle glass må settes tilbake i sine respektive oppvaskbakker (se merking på oppvaskbakker).

  • Tallerkener skal settes tilbake i tallerkenstativ og deretter i fraktkasser.

  • Bestikk skal legges tilbake i sine grå beholdere.

  • Annet utstyr leveres tilbake i den embalasjen den kom i. 

Det er svært viktig at alt utstyr blir levert tilbake i samme fraktembalasje som ved levering for å unngå skader under transport.

Alt fraktustyr må leveres tilbake. Manglende fraktutstyr vil kreves erstattet.   


Betalingsbetingelser

 • Betaling 3 uker før leiestart.

 • Ved bestillinger over kr 5.000 vil 50% av beløpet bli fakturert i forskudd. De resterende 50% betales 3 uker innen avtalt leieperiode.

 • For arrangement som avholdes innen 3 uker etter bekreftet booking, betales det fulle beløp ved bookingbekreftelse. 


Endring eller annullering av ordre

 • Reduksjon i kuvertantall må skje senest 4 uker før leiedato. Meldes endringene etter dette refunderes ikke beløpet da produktene ellers kunne vært leid ut til noen andre.

 • Hvis en hel ordre annulleres mindre enn 4 uker før leiedato, tilfaller det innbetalte depositumet, Table Tales.

 • Hvis en hel ordre annulleres mindre enn 2 uker før leiedato, tilfaller hele beløpet, Table Tales